Yhteystiedot

Organisaatio ja hallinto

Nuijamiestentie 7
00400 HELSINKI
Puh. 09 – 478 999
fax. 09 – 5878 520

Toimistonhoitaja
Anne Valtonen
email: anne.valtonen(at)skal.fi

Hallitus

puheenjohtaja
Hannu Kylmäoja
puh. 0500 447 937
email: hannu(at)kylmaoja.fi

varapuheenjohtaja
Timo Lahti
puh. 0400 653 197
e-mail: timo.lahti(at)mikkelinautokuljetus.fi

Varsinaiset jäsenet

Mikko Räsänen
puh. 040 550 4086
email: mikko.rasanen(at)pp.nic.fi

Juha Laiho
puh. 040 513 8082
e-mail: juha.laiho(at)lapinkuljetus.fi

Mika Laurén
puh. 040 550 6608
e-mail: team.lauren(at)mbnet.fi

Matti Ylimäki
puh. 0400 266 336
e-mail: ylimaki.matti(at)netikka.fi

Tietosuojaperiaatteet


Tietosuojasta huolehtiminen on osa Kuljetuskeskusten Liitto ry:n (jatkossa liitto) vastuullista toimintaa, riskienhallintaa ja toimintaperiaatteita. Tämä politiikka antaa ohjeita yleisellä tasolla, kuinka toteutamme tietosuojaa. Toiminnallamme varmistamme jäsentemme oikeuksien toteutumisen, tietojen turvaamisen niin tietosuoja-asetusten kuin muiden säännösten kannalta. Tarkempaa tietoa löytyy Kuljetuskeskusten Liitto ry:n julkaisemasta tietosuojaselosteesta.

Tietojen hankinta ja käsittely
Liitto saa henkilötietoja jäseniltään jäsenyyttä perustettaessa ja tietoja päivitettäessä sekä jäsenten osallistuessa jäsentapahtumiin. Näitä tietoja käsitellään liiton sisällä, ja tapahtumiin liittyvissä asioissa matkustustiedot luovutetaan tapahtuman luonteesta riippuen tarvittaessa kolmansille osapuolille kuten laiva- ja lentoyhtiöille, hotelleille sekä muille yhteistyökumppaneille.

Tietojen elinkaari ja käyttö
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, sopimukseen tai laissa määriteltyyn muuhun perusteeseen. Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen ja viranomaismääräysten kannalta tarpeellista.

Tietojen käyttö perustuu ajantasaiseen tietosuojaselosteeseen, joka ovat löydettävissä ktk.fi- osoitteesta. Henkilötietojen säilyttäminen ja käsittely ovat osa jäsenpalveluntuottamista. Tietosuoja on huomioitu yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien välisissä sopimuksissa. Kuljetuskeskusten Liitto ry huolehtii oman henkilöstönsä kouluttamisesta tietosuoja-asetuksen vaatimiin määräyksiin.

Rekisteröityjen oikeudet
Tietoja käsittelevät tietosuojaan perehdytetyt liiton luottamushenkilöt ja yhteistyökumppanin nimetyt henkilöt eikä henkilötietoja luovuteta asiaankuulumattomille tahoille. Toiminnassamme mahdollistamme rekisteröidyn oikeuksien toteutumisen. Tietosuojan vaarantuessa ilmoitamme siitä asetuksen asettaman aikarajan puitteissa viranomaiselle sekä rekisteröidyille. Tietoturvamme ja toimintamme kuitenkin pyrkii näiden tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja välttämiseen.

Tietosuojaperiaatteiden päivittäminen
Tietosuojaperiaatteet ovat tämän hetken käytäntömme mukaiset. Päivitämme periaatteita säännöllisesti ja tiedotamme muutoksista asianmukaisille sidosryhmille.

Sidosryhmärekisteriseloste


Tulee pikaisesti

Sijainti