Yhteystiedot

Hallitus

puheenjohtaja
Laurén Mika
puh. 040 550 6608
e-mail: mika.lauren(at)trailtek.fi

varapuheenjohtaja
Kuivala Jyri
puh. 044 727 2620
e-mail: jyri.kuivala(at)savonkuljetus.fi

Varsinaiset jäsenet

Kanula Juha
puh. 020 144 6320
e-mail: juha.kanula(at)kuljetuspolar.fi

Koivusalo Jussi
puh. 044 297 0175
e-mail: jussi.koivusalo(at)rahtikeskus.fi

Taipale Kari
puh. 0207 931 735
e-mail: kari.taipale(at)kak.fi

Ylimäki Matti
puh. 0400 266 336
e-mail: ylimaki.matti(at)netikka.fi

Hallinto

Nuijamiestentie 7
00400 HELSINKI
Puh. 09 478 99 357

Hallinto ja tapahtumat
Hämäläinen Sanna
email: sanna.hamalainen(at)skal.fi

Tietosuojaperiaatteet


Tietosuojasta huolehtiminen on osa Kuljetuskeskusten Liitto ry:n (jatkossa liitto) vastuullista toimintaa, riskienhallintaa ja toimintaperiaatteita. Tämä politiikka antaa ohjeita yleisellä tasolla, kuinka toteutamme tietosuojaa. Toiminnallamme varmistamme jäsentemme oikeuksien toteutumisen, tietojen turvaamisen niin tietosuoja-asetusten kuin muiden säännösten kannalta. Tarkempaa tietoa löytyy Kuljetuskeskusten Liitto ry:n julkaisemasta tietosuojaselosteesta.

Tietojen hankinta ja käsittely
Liitto saa henkilötietoja jäseniltään jäsenyyttä perustettaessa ja tietoja päivitettäessä sekä jäsenten osallistuessa jäsentapahtumiin. Näitä tietoja käsitellään liiton sisällä, ja tapahtumiin liittyvissä asioissa matkustustiedot luovutetaan tapahtuman luonteesta riippuen tarvittaessa kolmansille osapuolille kuten laiva- ja lentoyhtiöille, hotelleille sekä muille yhteistyökumppaneille.

Tietojen elinkaari ja käyttö
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, sopimukseen tai laissa määriteltyyn muuhun perusteeseen. Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen ja viranomaismääräysten kannalta tarpeellista.

Tietojen käyttö perustuu ajantasaiseen tietosuojaselosteeseen, joka ovat löydettävissä ktk.fi- osoitteesta. Henkilötietojen säilyttäminen ja käsittely ovat osa jäsenpalveluntuottamista. Tietosuoja on huomioitu yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien välisissä sopimuksissa. Kuljetuskeskusten Liitto ry huolehtii oman henkilöstönsä kouluttamisesta tietosuoja-asetuksen vaatimiin määräyksiin.

Rekisteröityjen oikeudet
Tietoja käsittelevät tietosuojaan perehdytetyt liiton luottamushenkilöt ja yhteistyökumppanin nimetyt henkilöt eikä henkilötietoja luovuteta asiaankuulumattomille tahoille. Toiminnassamme mahdollistamme rekisteröidyn oikeuksien toteutumisen. Tietosuojan vaarantuessa ilmoitamme siitä asetuksen asettaman aikarajan puitteissa viranomaiselle sekä rekisteröidyille. Tietoturvamme ja toimintamme kuitenkin pyrkii näiden tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja välttämiseen.

Tietosuojaperiaatteiden päivittäminen
Tietosuojaperiaatteet ovat tämän hetken käytäntömme mukaiset. Päivitämme periaatteita säännöllisesti ja tiedotamme muutoksista asianmukaisille sidosryhmille.

Laskutustiedot


Kuljetuskeskusten Liitto ry

Verkkolaskuosoite: 003702015396

OVT-tunnus: 003702015396

Operaattori: Maventa

Välittäjän tunnus: DABAFIHH

Sähköpostilaskuosoite: invoice-02015396@kollektor.fi

y-tunnus: 0201539-6

Osoite paperilaskuille:

Kuljetuskeskusten Liitto ry
02015396
PL 100
80020 Kollektor Scan

Huomioithan, että tähän laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muita kuin laskuja.

 

Sijainti