KKL - Suomessa toimivien KTK-yritysten toimialajärjestö.

Tietosuojaseloste

Kuljetuskeskusten Liitto ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Kuljetuskeskusten Liitto ry
Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki
puh. 09 478 999

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sanna Hämäläinen, sanna.hamalainen(at)skal.fi, puh. 09 4789 9357

2. Rekisteröidyt

Jäsenyritykset ja jäsenyritysten kontaktihenkilöt

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsenyyssuhteen perusteella. Jäsenluettelon (jäsenrekisterin) pitäminen on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite. Tapauskohtaisesti henkilötietoja käsitellään myös henkilön suostumuksen ja oikeutetun edun (jäsenyys) perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Jäsenten rekisteröinti
 • Sähköinen ja muu jäsenviestintä
 • Jäsenyyteen kuuluvien palvelujen ja etujen tarjoaminen
 • Jäsenmatkojen ja -tapahtumien järjestäminen
 • Järjestön tarkoitusta edistävät kyselyt ja tutkimukset
 • Analysointi ja tilastointi
 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

4. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten kontaktihenkilötietoja.

Rekisterin sisältö:

Yritystiedot

 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen y-tunnus
 • Yrityksen postitus- ja laskutusosoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • jäsenyyshistoria

Henkilötiedot

Jäsenyrityksen kontaktit:

 • Etu- ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle osoitteeseen:

Kuljetuskeskusten Liitto ry
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

Tai sähköisesti osoitteeseen: sanna.hamalainen(at)skal.fi.

Pyynnöt voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki.

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Käsittely kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Jäsenyritykseen liittyvien henkilöiden tiedot poistetaan yhden vuoden kuluttua jäsenyyden päättymisestä. Kirjanpitoaineistoa säilytetään kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
Luovutamme tietoja jäsenetujen ja -palveluiden tarjoamiseksi (esim. laiva- ja lentoyhtiöt, matkatoimistot, hotellit ja muut matka- ja tapahtumajärjestäjät)
Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Jäsenyritykseen liittyvien henkilöiden tiedot poistetaan yhden vuoden kuluttua jäsenyyden päättymisestä.

11. Evästeet
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Kuljetuskeskusten Liiton ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

Manuaaliset tiedot
Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin ylläpito on ulkoistettu Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:lle (jatkossa: SKAL). Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet toimihenkilöt. Palvelimen tietokanta on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tiedot on suojattu palomuurilla ja ne sijaitsevat SKAL ry:n palvelimella, joka sijaitsee SKAL ry:n lukituissa toimitiloissa.

Rekisterin toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.